2014:5 Konkurrens, kontrakt och kvalitet – hälso- och sjukvård i privat regi

Under de senaste decennierna har andelen offentligt finansierade välfärdstjänster som utförs i privat regi ökat markant. Forskningen talar för privatisering och konkurrensutsättning av enklare tjänster, men manar till större försiktighet vid mer komplexa tjänster, t.ex. avancerad vård. I rapporten diskuteras bl.a. följande frågor:

  • Hur påverkar institutionella förhållanden och specifika välfärdstjänsters egenskaper förutsättningarna för olika driftsformer?
  • Hur kan förutsättningarna för effektiv kontroll av privata utförare stärkas?

Fredrik Andersson är professor vid Ekonomihögskolan i Lund, Nils Janlöv är fil.dr, Vårdanalys och Clas Rehnberg är professor vid Karolinska institutet.

Läs sammanfattning eller English summary.
Läs pressmeddelande.
Vid beställning av tryckt exemplar, kontakta ESO-kansliet.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Västmanlands Läns Tidning Satsa på mer valfrihet i vården, inte mindre
Uppsala Nya Tidninig Valfrihet viktigt för vården
dt Lena Olsson (v) och vårdvalreformen
Laholms Tidning Vi viker oss inte för vänstern
Norrtelje Tidning Använd pengarna på allra bästa sätt
ttela.se Vänstern vill ta makten från patienterna
Dagens Nyheter Riksrevisionen svartmålar vårdvalet i sin nya rapport
Bohusläningen Vänstern griper efter halmstrån
Helsingborgs Dagblad Vad sjukvården behöver i Skåne är inte förenklad vänsterretorik
Sydsvenska Dagbladet Vad sjukvården behöver i Skåne är inte förenklande vänsterretorik
Vårdföretagarna Svepande kritik och för snabba politiska slutsatser efter Riksrevisionens rapport om vårdval
Norrköpings Tidningar Kärnfrågan i vårddebatten
Barometern Döm inte ut vårdvalet
Smålandsposten Döm inte ut vårdvalet
Hela Gotland Pulverisera inte vårdvalet
Laholms Tidning Revisionsberättelse som missar målet
Norrbottenskuriren Vårdvalet är bra men kan göras ännu bättre
Dagens Medicin Flera tunga utvärderingar har pekat på att vårdkonsumtionen växt
Svenskt Näringsliv Missriktad kritik mot vårdvalet
Vårdföretagarna Riksrevisionens uppföljning av vårdvalet ger inte hela bilden
Södermanlands Nyheter Snuvigt på akuten
Risk&Försäkring ESO: Bättre kvalitetsinformation centralt för privat hälso- och sjukvård
Cision.com Bättre kvalitetsinformation centralt för hälso- och sjukvård i privat regi
Cision.com Seminarium om konkurrens och kvalitet i välfärdssektorn
Blekinge Läns Tidning Bättre vård med vårdval