2014:8 Institutionsvård, incitament och information – en ESO-rapport om placering av ungdomar med sociala problem

Under de senaste decennierna har andelen offentligt finansierade välfärdstjänster som utförs i privat regi ökat markant. Forskningen talar för privatisering och konkurrensutsättning av enklare tjänster, men manar till större försiktighet vid mer komplexa tjänster, t.ex. avancerad vård. I rapporten diskuteras bl.a. följande frågor:

  • Vilka faktorer blir särskilt viktiga vid privatisering och konkurrensutsättning när det är svårt att mäta och kontrollera verksamhetens resultat?
  • Hur kan förutsättningarna för effektiv kontroll av privata utförare stärkas?

Erik Lindqvist är ek.dr vid Handelshögskolan i Stockholm.

Läs sammanfattning eller English summary.
Läs pressmeddelande.
Vid beställning av tryckt exemplar, kontakta ESO-kansliet.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Dagens Samhälle Kvalitet viktigast när ungdomshemmen granskas
Socialanätet Kontrollera privata ungdomshem hårdare
Dagens Samhälle Kvalitet viktigast när ungdomshemmen granskas
Dagens Samhälle Kontrollera privata ungdomshem hårdare
Föräldrakraft Rapport efterlyser mer kontroll av HVB-hem
Dagens Samhälle Kontrollera privata ungdomshem hårdare
Dagens Samhälle Kontrollera privata ungdomshem hårdare
Institutet för Näringslivsforskning Kontrollera privata ungdomshem hårdare
Föräldrakraft Rapport efterlyser mer kontroll av HVB-hem
Cision.com Bristande information om institutionsvården av unga