Kriminalisering av narkotikabruk – vad säger forskningen?

När eget bruk av narkotika kriminaliserades 1988 var syftet att stävja problem med narkotika genom att markera samhällets avståndstagande. Men har kriminaliseringen och efterföljande straffskärpningar uppnått detta syfte? I en ny rapport till ESO, Bruk och straff, undersöker Felipe Estrada, Albin Stenström och Henrik Tham effekterna av en hörnsten i svensk narkotikapolitik – kriminaliseringen av eget bruk. Rapporten är en kunskapsöversikt som visar hur indikatorer över narkotikarelaterade problem utvecklats sedan lagförändringen. Författarna gör också en utblick rörande politiken i andra länder och vad vi vet om effekterna av den. Rapporten belyser även de resurser inom rättsväsendet som går åt för att upprätthålla lagstiftningen och den stigmatisering och marginalisering som kontrollen av bruk innebär för vissa grupper.

Vid seminariet presenteras rapporten, följt av kommentarer och en paneldiskussion. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:

• Vilken effekt har kriminalisering av narkotikabruk på illegala drogers efterfrågan?
• Är dagens fördelning av insatser mot brukare rimligt fördelade mellan vård och straff?
• Går Sveriges narkotikapolitik i takt med omvärldens utveckling?

Medverkar vid seminariet gör:

Albin Stenström, rapportförfattare
Felipe Estrada, rapportförfattare
Henrik Tham, rapportförfattare
Joakim Strandberg, enhetschef för drogprevention, Folkhälsomyndigheten
Lennart Karlsson, ordförande i Narkotikapolisföreningen
Mats Ekendahl, professor i socialt arbete, Stockholms universitet
Ulrika Ahrsjö, postdoktor i nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Ann-Zofie Duvander, ledamot i ESO:s styrelse, modererar seminariet.

Läs hela seminarieinbjudan med program.

Se seminariet i efterhand här:


Bilder från seminariet.

Nu kan du lyssna på webbinariet här (extern ljudfil).

Rapport