2023:10 Bruk och straff – en ESO-rapport om kriminaliseringen av narkotikakonsumtion

Att använda narkotika kan leda till hälsoproblem och för tidig död. När bruket av narkotika kriminaliserades av riksdagen 1988 var syftet att minska bruket och riskerna genom att markera samhällets avståndstagande från illegala droger. Men har kriminaliseringen av narkotika och efterföljande straffskärpningar uppnått målsättningen? Har narkotikarelaterade problem minskat som följd av den straffinriktade politiken? I denna rapport undersöker Felipe Estrada, Albin Stenström och Henrik Tham om lagstiftningens mål har uppfyllts. I rapporten studeras en bred uppsättning indikatorer över narkotikarelaterade problem för att förstå utvecklingen i Sverige sedan kriminaliseringen. Jämförelser görs även med de nordiska grannländerna, vars institutionella förhållanden är mest jämförbara med Sveriges. Rapporten innehåller också en översikt av forskning från länder där bruk av narkotika har avkriminaliserats. Förutom dessa delar beskriver författarna de oavsedda konsekvenser som följer av att upprätthålla lagstiftningen. Rapporten reder ut centrala begrepp för läsaren, såsom skillnaden på avkriminalisering och legalisering. För de flesta indikatorer för narkotikarelaterade problem har utvecklingen sedan 1990-talet gått åt fel håll. Samtidigt redovisas i rapporten att kontrollen av narkotika tar väsentliga samhällsresurser i anspråk och leder till stigmatisering och marginalisering av individer med problematiskt bruk. Rapportförfattarnas slutsats är att syftet med kriminaliseringen inte har uppnåtts och föreslår att en utredning tillsätts för att närmare utreda hur bruk och mindre innehav av narkotika kan avkriminaliseras.

Felipe Estrada är professor i kriminologi vid Stockholms universitet. Hans tidigare forskning berör bland annat brottsutveckling, kriminalpolitik och ungdomsbrottslighet.
Albin Stenström är doktorand i kriminologi vid Stockholms universitet. Hans avhandlingsområde är polisens insatser mot narkotikabrottslighet.
Henrik Tham är professor emeritus i kriminologi vid Stockholms universitet. Han har forskat om kriminal- och narkotikapolitik i över femtio år.

Varför behövs den här rapporten?

Vilka är de viktigaste slutsatserna?

Vad hoppas ni rapporten leder till?

Läs sammanfattning eller English Summary.
Pressmeddelande.
Beställ tryckt exemplar av ESO-rapport 2023:10 (Elanders webbplats).

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Västerbottens-kuriren Insändare: Resursslöseri att jaga partyknarkare
Aftonbladet Den hårda linjen mot narkotika funkar inte MP-politiker: Det är dags att ifrågasätta kriminaliseringen av droger
Norrbottens-kuriren Att kriga mot knarket besegrar inte gängen
Riksdagen Kriminaliseringen av narkotika
Aktuellt i politiken ”Fel väg med hårdare narkotikalag”
Göteborgs-Posten Vikberg argumenterar för en legalisering utan att förstå det själv
Svenska Dagbladet Kokainskandalen avslöjar politiken
Sydöstran Inte ens de i Riksdagen uppfattar signalerna
Mora Tidning I Dalarna ökar droganvändningen – men politikerna blundar
Svenska dagbladet I våldets spår: dags för en ny syn på droger?
Dagens Arena En human narkotikapolitik kräver avkriminalisering
Svenska dagbladet Året som gått
Drugnews Skulle en avkriminalisering spara polisresurser?
Nerikes allehanda Dennis Martinsson: Rapport sågar svensk narkotikapolitik
Aftonbladet En grönsakskommunist är bättre än Gunnar Strömmer
Riksdagen Sveriges narkotikapolitik
Expressen Hurra för vår oslagbart idiotiska drogpolitik
Alkohol & Narkotika Ifrågasätter nyttan av kriminalisering
Ttela Naod Habtemichael: Repressiv narkotikapolitik kostar människoliv
Sveriges radio Debatt: Ska straffen för innehav och bruk av narkotika tas bort?
Skånska dagbladet Kriget mot knarket kostar liv
Svenska dagbladet Vi behöver en väg, inte en återvändsgränd
Sydsvenskan Sverige behöver andra reformer än högre straff.
Drugnews Nyhetsbyrån Kriminologer: mer effektivt avkriminalisera narkotika
Aftonbladet Narkotikapolitiken är ett skamligt fiasko
Accent ”Utvärderingen en besvikelse”
Svenska Dagbladet Skadligt att vara tuff mot knarket
Svenska dagbladet Kriminaliseringen av narkotika misslyckad
Dagens Nyheter Rapport: Narkotikaförbudet är ett misslyckande
SVT Nyheter Ny rapport: Kriminalisering av drogbruk ineffektivt och skadligt
Dagens Nyheter Kriminaliseringen av narkotika har varit dyr, ineffektiv och skadlig
Göteborgsposten Forskare: Gängens ekonomi går inte runt på partyknark
Socionomen.se Ris eller ros till svensk narkotikapolitik – nytt forskningsprojekt ska ge svaren
Accent ESO-uppdrag utvärdera kriminalisering
Drugnews Nyhetsbyrån Kriminologer ska utreda konsumtionsförbudet