Nya ESO fyller 10 år! Välkommen till seminarium om värdet av utvärdering och analys i politiken

När Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) startade i början av 1980-talet var ett huvudsyfte att ta fram bättre beslutsunderlag för budgetpolitiken. Då fanns det få andra aktörer som på samma sätt försökte utgöra en brygga mellan forskning och politik. När ESO startade igen 2007 efter nedläggningen 2003 kom uppdraget att likna det som tidigare ESO haft. Med uppgiften att bredda och fördjupa underlaget för samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden firar nya ESO tioårsjubileum i år.

I dag har förutsättningarna för ekonomisk-politiska analyser och utredningar förändrats. En mängd institutioner, organisationer och tankesmedjor tar fram analysunderlag som kan användas i politiken. Men frågan är om och hur dessa kommer till användning och vilka underlag som beslutsfattare verkligen efterfrågar. Kan vi göra mer för att få bättre underbyggda beslut? Eller har utvärderings- och analyssamhället nått vägs ände?
Frågor som diskuteras vid seminariet är bland annat:

• Tillgodogör sig regeringskansliet och politiska beslutsfattare underlagen?
• Är det för mycket utvärdering och analys? Går allt att mäta och följa upp?
• Vilken roll spelar ESO om tio år?

Medverkar vid seminariet gör:

Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet
Anders Borg, tidigare finansminister
Lars Calmfors, ordförande Arbetsmarknadsekonomiska rådet och professor emeritus, Stockholms univ.
Max Elger, statssekreterare, finansdepartementet
Lars Hultkrantz, professor, Handelshögskolan vid Örebro universitet, ledamot i ESO
Lena Lindgren, professor, Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet
Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad.

Broschyren om ESO.
En sammanfattning av seminariet hittar du här.

Seminarieinbjudan med program.

Lars Calmfors bilder.
Lena Lindgrens bilder.
Cissi Askwalls bilder.
Fakta om ESO.

Rapport