Råd till nya ESO: Håll grytan kokande!

– En bra finanspolitik måste i grund och botten bygga på bra sakunderlag. ESO:s plats i den vildvuxna ekologin av utvärderare är deras unika koppling till Finansdepartementet. Det sa Anders Borg, före detta finansminister tillika initiativtagare till nystarten för ESO 2007, då han inledde ESO:s samtal om värdet av utvärdering och analys i politiken.

Panel

Med anledning av ESO:s 10-årsjubileum bjöds en rad personer in för att tala om värdet av utvärdering och analys i politiken.

Anders Borg inledde med att tala om behovet av genomarbetade underlag inför politiska reformer. I en välfärdsstat som Sverige behövs, enligt Borg, ett kontinuerligt och ständigt pågående reformarbete.
– Media ger ofta intrycket av att det bedrivs en närmast osystematisk och krisbaserad ekonomisk politik. Jag skulle vilja slå ett slag för det som utmärker Sverige. Att vi, under kriser, när valmanifest tas fram eller när media stormar ser till vad som finns i hyllorna och lådorna. Ju fler välunderbyggda genomlysningar man har, desto större sannolikhet är det att man i rätt läge kan ta fram ett litet PM, som då spelar väldigt stor roll för att bra reformer ska kunna genomföras.

Lars Calmfors, ordförande för Arbetsmarknadsekonomiska rådet och professor emeritus vid Stockholms universitet, talade om vikten av oberoende forskningsunderlag.

Lars Calmfors
– Det är helt avgörande med externa underlag som tas fram på armlängds avstånd från politiken. Genomslaget blir oftast större – det är helt enkelt svårare för politiker att inte ta hänsyn till externt producerade underlag som blir föremål för offentlig debatt.

Behovet av specialiserade och oberoende intermediärer var också något som diskuterades, där ESO lyftes fram som exempel. Cissi Askwall, generalsekreterare för Vetenskap & Allmänhet, belyste vikten av att förpacka forskningens resultat för att nå ut till den breda massan.
– Det är jätteviktigt att folk och folkvalda kommer i kontakt med forskning, vet hur forskning går till och varför vetenskaplig forskning är det bästa underlag vi har för att fatta beslut.

Cissi Askwall

Antalet intermediärer och utvärderingsinstitutioner har sedan ESO startades blivit allt fler.
Vissa menade att denna utveckling ger högre kvalitet på analyserna när olika aktörer konkurrerar med varandra och genom att specialistkompetens kan samlas inom vissa områden. Men risken finns även att resultaten får mindre genomslag i den offentliga debatten och att antalet kvalificerade utvärderare inte räcker till åt alla institutioner.

Lena Lindgren, professor vid Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet resonerade bland annat kring vilket värde alla analyser, utvärderingar och forskning har. Måste vi inte argumentera bättre för varför vi behöver all denna kunskap?

Lars Hultkrantz, ledamot av ESO:s styrelse under många år och även ESO:s flitigaste författare genom tiderna, reflekterade över hur vissa rapporter skapat mer debatt än andra. Max Elger, statssekreterare vid finansdepartementet, ansåg det inte vara ett mervärde att publicera provocerande rapporter.
– En god rapport lever på sin argumentation och sin intellektuella hållbarhet snarare än att den är särskilt provocerande.

Avslutningsvis gratulerade statssekreteraren ESO till de tio åren sedan nystart och uppmanade:
– Håll grytan kokande!

Hela seminariet och en lista över samtliga paneldeltagare går att se här: