2017:8 Att vara brygga mellan forskning och politik – en festskrift från nya ESO:s 10-årsjubileum

Den 4:e oktober 2017 uppmärksammade ESO att det var tio år sedan expertgruppen nystartade genom att anordna ett seminarium med det övergripande temat Värdet av utvärdering och analys i politiken. En mängd institutioner, organisationer och tankesmedjor tar fram analysunderlag som kan användas i politiken. Men frågan är om och hur dessa kommer till användning och vilka underlag som beslutsfattare verkligen efterfrågar. Kan vi göra mer för att få bättre underbyggda beslut?

Medverkade vid seminariet gjorde bland annat Cissi Billgren Askwall (generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet), Anders Borg (tidigare finansminister och initiativtagare till ESO:s nystart), Lars Calmfors (professor emeritus vid Stockholms universitet, ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet och forskare vid Institutet för näringslivsforskning) och Lars Hultkrantz (professor vid Handelshögskolan vid Örebro universitet och ledamot i ESO). Denna festskrift bygger på de medverkandes inlägg vid seminariet och deras personliga reflektioner kring temat.

Pressmeddelande.
Beställ rapporten från Elanders webbplats (extern länk).

 

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten