Lärda för livet?

På seminariet presenteras rapporten Lärda för livet – en ESO-rapport om effektiviteten i svensk högskoleutbildning, av Per Sonnerby.

Seminariet leds av Lars Heikensten, ESO:s ordförande.

Övriga medverkande:

Mikael Almerud, Utbildningsansvarig, Svenskt Näringsliv
Mats Alvesson, Professor, Lunds Universitet
Henrik Berggren, Författare och historiker
Annika Pontén, Analyschef, Högskoleverket
Irene Wennemo, Socialförsäkringsutredare


Se seminariet i efterhand.

Per Sonnerbys bilder.
Mats Alvessons bilder.
Seminarieinbjudan.

Rapport