2012:7 Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning

Under de senaste decennierna har antalet högskolestudenter mer än fördubblats. En bidragande orsak tycks vara att fler med sämre förkunskaper studerar färre timmar under fler år. Konsekvensen är betydande kostnader för samhället, och för studenterna. Samtidigt hörs röster som menar att högskolan inte förbereder studenterna tillräckligt väl för arbetslivet.

Per Sonneby är ekonomie doktor.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Timbro Kostnaden för kunskap: Rapport om studieavgifter i högskolan
Expressen Sommaren är för lång