Lönar sig tunnelbana?

Vid seminariet presenteras rapporten Samhällsekonomin på spåret – en ESO-rapport om att räkna på tunnelbanan, av Maria Börjesson, Daniel Jonsson och Mattias Lundberg.

Seminariet leds av Harry Flam, ESO:s vice ordförande.

Övriga medverkande:

Ulla Andersson, Riksdagsledamot (v)
Nils Gunnar Billinger, F.d. generaldirektör
Runar Brännlund, Professor, Umeå universitet
Per Åsling, Riksdagsledamot (c)


Se seminariet i efterhand.

Seminarieinbjudan

Rapport