2012:5 Samhällsekonomin på spåret – en ESO-rapport om att räkna på tunnelbanan

Stockholms tunnelbana är i princip oförändrad sedan blå linje byggdes i slutet på 1970-talet. Nu debatteras nya utbyggnader för ökad framkomlighet och minskad trängsel. Den samhällsekonomiska lönsamheten diskuteras inte i samma utsträckning.

Författare till rapporten är Maria Börjesson, Tekn.dr. CTS/KTH, Daniel Jonsson, Tekn.dr. CTS/KTH och Mattias Lundberg.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Dagens Nyheter Alliansen missar tåget
Dagens Nyheter Alliansen missar tåget
Dagens Nyheter Tunnelbanan bidrog till ökad biltrafik
Metro Experter slår fast: Tunnelbanan har gett mer biltrafik