Fria flöden eller klippta kablar?

I takt med att priserna på el ökade under 2022 höjdes röster för att den el som produceras i Sverige också ska konsumeras i Sverige. Genom att till exempel minska exporten var tanken att vi skulle kunna undvika att importera högre elpriser från kontinenten. Ungefär samtidigt lyftes idén om två olika prissättningsmodeller för inrikes och utrikes el, där den inrikes prissättningen skulle ge lägre ”Sverigepriser”. Nyligen lanserades också det politiska förslaget ”folkhemspriser” på el. Förslagen kan framstå som attraktiva, men hur realistiska är de egentligen?

I en ny rapport till ESO, Handel med stor effekt, diskuterar Bo Diczfalusy och Cecilia Hellner möjligheten att genom politiska beslut begränsa utrikeshandeln med el och vilka konsekvenser det kan få. Med hjälp av en dynamisk modell av hela Sveriges energisystem som sträcker sig fram till 2050 analyseras de potentiella effekterna av en fullständig eller partiell begränsning i handeln. Vid seminariet presenteras rapporten, sedan följer ett samtal mellan experter och forskare. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:

• Kan Sverige överhuvudtaget sluta exportera och importera el?
• Hur skulle elpriset i Sverige påverkas om handeln begränsades?
• Vilka andra effekter skulle en minskad elhandel kunna medföra?

Vid seminariet medverkar:

Bo Diczfalusy, rapportförfattare
Birger Lahti, riksdagsledamot (V)
Cecilia Hellner, rapportförfattare
Mats Nilsson, docent i nationalekonomi, Södertörns högskola
Monica Haider, riksdagsledamot (S)
Niclas Damsgaard, chefsstrateg, Svenska kraftnät
Robert Thorburn, projektledare, Svenskt näringsliv

Fredrik Carlsson, ledamot i ESO:s styrelse, modererar seminariet.

Seminarieinbjudan med program 230502.

Se seminariet i efterhand här:

Författarnas bilder.
Mats Nilssons bilder.
Robert Thorburn bilder.

Nu kan du lyssna på webbinariet här (extern ljudfil).

Rapport