Har kronan tjänat oss väl?

Se seminariet i efterhand här:


Författarnas bilder, Kerstin Hallstens bilder, Olav Syrstads bilder och Robert Bergqvists bilder.
Lyssna på seminariet här (extern ljudfil).

Den svenska kronan har de senaste tio åren trendmässigt försvagats mot viktiga valutor som dollarn och euron. Utvecklingen kan bara till mindre del förklaras av skillnader i makrovariabler som tillväxt, produktivitet och inflation i Sverige jämfört med i andra länder. Mer svårfångade variabler som förväntningar och riskpremier verkar spela en avgörande roll. Att kronan, som är en finansiell tillgång, påverkas av de globala finansiella flödena och valutahandeln är inte förvånande, men sambanden behöver studeras mer. Trots att det inte finns något mål för växelkursen i Sverige är den viktig i penningpolitiska överväganden eftersom den påverkar konkurrenskraften och inflationen.

I en ny rapport till ESO försöker Harry Flam och Mats Persson förklara kronans utveckling från att den blev rörlig fram till idag. Vid seminariet presenterar författarna rapporten och sedan följer ett samtal mellan experter och forskare. Frågor som kommer att diskuteras är till exempel:

  • Är kronan en skvalpvaluta?
  • Varför finns en trend mot en allt svagare krona och vad kan göras åt det?
  • Bör Sverige överge kronan till förmån för euron?

Vid seminariet medverkade:

Harry Flam, rapportförfattare
Kerstin Hallsten, chefsekonom, Industriarbetsgivarna
Mats Persson, rapportförfattare
Olav Syrstad,  førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI, Oslo
Robert Bergqvist, seniorekonom, SEB

Lena Sellgren, ledamot i ESO:s styrelse, modererar seminariet.

Läs Seminarieinbjudan med program.