Vägval i transportpolitiken

I slutet av oktober förra året lämnade Trafikverket ett underlag för den långsiktiga transportplaneringen till regeringen. Underlaget ger vägledning till hur prioriteringar kan göras och är ett viktigt bidrag till infrastrukturpropositionen som presenteras i april. Trafikverkets utgångspunkt är att de transportpolitiska målen ska nås. Tyngdpunkter i analysen är därför underhållsbehov av befintlig infrastruktur och åtgärder som kan minska transportsektorns koldioxidutsläpp på ett kostnadseffektivt sätt.
För att öka kunskapen om inriktningsunderlaget ordnar ESO ett samtal mellan forskare och praktiker om mål, medel och knäckfrågor. Webbinariet fokuserar på två områden:

• Hur ska balansen mellan underhåll och nya investeringar i infrastruktur se ut?
• Vilka åtgärder krävs för att klimatmålen i transportsektorn ska nås?

I samtalet medverkar:

Kristin Eklöf, data scientist och fil. dr, Salbo.ai
Lena Erixon, gd, Trafikverket
Per Kågeson, fil. dr i miljö- och energisystemanalys och tidigare professor vid Centrum för transportstudier, KTH
Svante Mandell, forskningschef miljöekonomiska enheten, Konjunkturinstitutet
Jan-Eric Nilsson, professor emeritus, VTI

ESO:s ordförande Karolina Ekholm inleder. Moderator är Jonas Eliasson, vice ordförande i ESO:s styrelse och måldirektör på Trafikverket.

Inbjudan med program webbinarium 210212.

En sammanfattning av seminariet hittar du här.

Lena Erixons bilder.
Jan-Eric Nilssons bilder.