Skattesuveränitet i en globaliserad och digitaliserad värld

Som första större nation beslutade Frankrike sommaren 2019 att införa en skatt på 3 procent på digitala tjänster. Lagen innebär slutet för de så kallade Gafa-företagens (Google, Apple, Facebook och Amazon) möjligheter att undgå skatt i Frankrike.

EU har under en längre tid diskuterat gemensamma regler både för beskattning av digitala tjänster och en harmoniserad bolagsskatt. Diskussionerna har ännu inte lett till några konkreta resultat, bland annat på grund av motstånd från Irland och Malta. Även om Frankrike ensamt har infört Gafa-skatten, är ambitionen att få till gemensamma skatteregler inom ramen för EU och OECD.

Nu ordnar ESO tillsammans med Sieps ett seminarium för att sprida kunskap och för att identifiera viktiga och ännu obesvarade forskningsfrågor på området beskattning i en digitaliserad och globaliserad värld.

Vid seminariet medverkar bland annat:

Michael P. Devereux, föreståndare, Oxford University Centre for Business Taxation
Karolina Ekholm professor, Stockholms universitet
Harry Flam, professor, Stockholms universitet
Åsa Hansson, docent, Lunds universitet
Leif Jakobsson, statssekreterare (S), Finansdepartementet
Pascal Saint-Amans, föreståndare, Centre for Tax Policy and Administration, OECD
Clare Southworth, föreståndare, Analysis of Tax Fairness, EU-kommissionen
Daniel Tarschys professor, Stockholms universitet

En sammanfattning av seminariet hittar du här.

Seminariet hålls på engelska.

Seminarieinbjudan med program.
Daniel Tarschys bilder.
Clare Southworths bilder.
Michael P. Devereuxs bilder.
Harry Flams bilder.
Åsa Hanssons bilder.
Karolina Ekholms bilder.