Hur kan polisen arbeta mer brottsförebyggande?

Polisen kan sägas ha fyra olika uppdrag: att förebygga brott, att skapa trygghet, att ge service till medborgarna samt att utreda brott. En grundläggande fråga är hur resultaten och effektiviteten i polisens arbete ska mätas. Ett ofta använt, men mycket kritiserat, mått är personuppklaringen. I bästa fall speglar det måttet bara resultatet av ett av polisens alla uppdrag – att utreda brott. Effekterna av det förebyggande polisarbetet syns då inte alls.

I en ny rapport till ESO, Stöta på patrull, undersöker Jerzy Sarnecki hur polisen kan arbeta mer problemorienterat i samtliga sina uppdrag. Ett problemorienterat arbetssätt är mer proaktivt än reaktivt och innebär t.ex. att polisen ska lägga mer tid och resurser på att förebygga än att utreda brott.

Vid seminariet presenteras rapporten, sedan följer kommentarer och diskussion. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:

• Hur ska polisen målstyras och verksamhetens effektivitet mätas?
• Ska polisen omprioritera mellan att utreda och förebygga brott?
• Vilka krav ställer ett mer problemorienterat arbetssätt på it-lösningar etc.?

Medverkar vid seminariet gör bland annat:

Erik Begler, strateg sociala investeringar, Stockholm stad
Iain Cameron, professor, Uppsala universitet
Mikael Damberg, inrikesminister (S)
Stina Holmberg, forsknings- och utredningsråd, Brå
Håkan Jarborg Eriksson, polismästare, chef UC Syd
Jerzy Sarnecki, författare, professor em. vid Stockholms univ.
Sophia Willander, ordförande i Polisförbundet Syd

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad.
Seminarieinbjudan med program.


Jerzy Sarnecki bilder.
Stina Holmbergs bilder.

Rapport