2019:6 Stöta på patrull – en ESO-rapport om polisens problemorienterade arbete

Polisen har under lång tid kritiserats för att vara ineffektiv. Kritiken har främst fokuserat på den sjunkande graden av personuppklaring, dvs. andelen anmälda brott där en misstänkt kunnat kopplas till brottet. Personuppklaringen används dessutom flitigt – och felaktigt – som en indikator på polisens övergripande effektivitet. Men hur ska resultaten av polisens verksamhet mätas? För att vara meningsfulla måste utvärderingarna vara relaterade till verksamhetens mål. I den här rapporten till ESO undersöker Jerzy Sarnecki hur polisen bättre kan fullfölja sina uppdrag; att förebygga och klara upp brott, att skapa trygghet och ge service till medborgarna. Författaren menar att polisens inriktning bör ändras från att vara reaktiv till att bli proaktiv, dvs. att polisens arbetssätt bör bli mer ”problemorienterat”. Genom att utgå från kunskap om lokal brottslighet och lokala samhällsproblem kan polisen arbeta mer brottsförebyggande och mindre brottsutredande. För att mäta resultaten av ett ändrat arbetssätt krävs utveckling av nya resultatmått och en ökad digitalisering.

Jerzy Sarnecki är professor emeritus i kriminologi vid Stockholms universitet, samt senior professor vid Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet i Sundsvall. Han är forskare vid Institutet för Framtidsstudier och lärare vid polisutbildningen på Södertörns högskola. Tillsammans med Lawrence W. Sherman är han ordföranden i juryn till The Stockholm Prize in Criminology.

Varför har du skrivit rapporten

Vilka är de viktigaste resultaten

Vad i politiken behöver förändras

Läs sammanfattning och English summary.
Pressmeddelande.
Beställ rapporten från Elanders webbplats (extern länk).

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Kvartal Sarnecki: Flera brister i resonemangen, Kärrholm
Aftonbladet TV Jerzy Sarnecki om polisens statistik: Måttet som används säger ingenting
Kvartal Saklig redogörelse förminskar inte allvaret
SVT Nyheter Debatt: Hur kan polisen arbeta mer brottsförebyggande?
Dagens ETC Förebygga brott blir billigare
Arbetet Martin Klepke: Vill högern inte minska brottsligheten?
Sveriges Radio (Ekot) Rapport: Utvärdera brottsförebyggande insatser
Sveriges Radio Polischefen: Låt verksamheten utgå från medborgarna
Sveriges Radio P1-morgon (00:11:14)
P4 Västernorrland Nyheter i P4 Västernorrland
Dagens ETC Rapport: Polisen måste arbeta mer brottsförebyggande
DN debatt DN Debatt. ”Nonsensmått ger fel bild av hur polisreformen lyckats”