Etiska avvägningar i pandemitider

Tidigare i vår publicerade ESO antologin ”I en tid av pandemi – en ESO-antologi med samhällsvetenskapliga reflektioner”. I ett av kapitlen, Etiska avvägningar i pandemitider, diskuterar författarna Gustaf Arrhenius, Krister Bykvist, Rebecca Thorburn Stern och Folke Tersman hur rena faktaunderlag visserligen är centrala för att fatta bra beslut men hur det också krävs ett systematiskt sätt att sortera och analysera de etiska avvägningar som faktaunderlaget ger upphov till.

Vid ett webbinarium den 25 maj, arrangerat av Institutet för framtidsstudier (IFFS) tillsammans med ESO, uppmärksammades dessa frågor och särskilt det förslag om att inrätta ett etikråd vid Folkhälsomyndigheten som kapitlet i antologin mynnar ut i. Förutom författarna själva deltar Göran Collste (Statens medicinsk-etiska råd), Maja Fjæstad (Socialdepartementet) och Anders Tegnell (Folkhälsomyndigheten).

Se webbinariet här:

Behöver Folkhälsomyndigheten ett etikråd?

Läs hela rapporten här.