Seminarium om samhällsekonomiska konsekvensanalyser

Vikten av att tänka efter före – om användningen av samhällsekonomiska konsekvensanalyser

I november publicerade ESO rapporten “Tänk efter före!”. Författaren Sara Forsstedt belyser där användningen av samhällsekonomiska konsekvensanalyser i Sverige och undersöker i vilken grad de lever upp till nationella och internationella riktlinjer. Hennes slutsats är att svenska konsekvensanalyser ofta kommer in för sent i beslutsprocessen och att de borde ha ett betydligt bredare perspektiv än vad som är fallet i dag. Sara ger också flera konkreta exempel på när breda och allsidiga samhällsekonomiska konsekvensanalyser hade kunnat förbättra beslutsfattandet.

Vad krävs för att samhällsekonomiska konsekvensanalyser mer regelmässigt ska utföras? Hur kan regeringskansliet bli en bättre beställare? Dessa och andra frågor diskuterades vid seminariet den 30 januari som vände sig till RK-anställda. Inledningsvis gav Sara en presentation av sin ESO-rapport.

Samtliga talare:
Sara Forsstedt, rapportförfattare
Mariell Juhlin, vd, Policy Impact
Per Sonnerby, Strukturenheten, Finansdepartementet
Håkan Hillefors, Enheten för främjande och förenkling, Näringsdepartementet

Sara Forsstedts bilder.
Mariell Juhlins bilder.

En sammanfattning av seminariet hittar du här.

 

Sara Forsstedt medverkade vid seminarium på Näringslivets Regelnämnd

Onsdagen den 6 mars arrangerade Näringslivets Regelnämnd ett seminairum på temat Konsekvensanalyser där Sara Forsstedt med flera medverkade och prestenterade innehållet i sin rapport ”Tänk efter före”. Seminariet filmades och går att se här.

 

Rapport