ESO anordnade seminarium om samhällsekonomiska konsekvensanalyser för RK-anställda

Onsdagen den 30 januari arrangerade ESO ett seminarium på Finansdepartementet baserat på ESO-rapporten ”Tänk efter före!” av Sara Forsstedt. Seminariet riktade sig främst till anställda inom Regeringskansliet.

Rapporten, som belyser olika brister i samhällsekonomiska konsekvensanalyser, publicerades i november 2018. I sin presentation betonade Forsstedt särskilt problemet med att samhällsekonomiska konsekvensanalyser – i den mån de överhuvudtaget görs – genomförs för sent, i praktiken ofta i ett skede då problem- och målformuleringarna redan är fastställda. Forsstedt menade därför att konsekvensanalyser behöver göras tidigare, bättre och vara bredare. Det behöver också finnas en instans som har mandat att kvalitetssäkra analyserna, något som åtminstone till viss del saknas idag.

Mariell Juhlin, VD för Policy Impact AB, som också medverkade vid seminariet, delade med sig av sina erfarenheter från arbetet med samhällsekonomiska konsekvensanalyser i Storbritannien och för EU-kommissionen. Juhlin belyste betydelsen av enhetliga och tydliga riktlinjer samt föreslog ett utökat handlingsutrymme för kommittéväsendet genom t.ex. bredare direktiv. Hon berättade också om hur EU:s granskningsorgan och Storbritannien systematiskt arbetat för att göra samhällsekonomiska konsekvensanalyser till ett viktigt underlag vid beslut.

Vid seminariediskussionen framhölls att Regeringskansliet har en central roll att spela, inte minst när det gäller att skapa förutsättningar för, och följa upp, att utredningar inom kommittéväsendet verkligen genomför samhällsekonomiska konsekvensanalyser och att de håller hög kvalitet.

Läs mer om seminariet och en lista över samtliga talare här.