2018:5 Tänk efter före! En ESO-rapport om samhällsekonomiska konsekvensanalyser

Under de senaste decennierna har relativt omfattande reformer genomförts på olika områden i Sverige, t.ex. av skola, apotek och post. Även om reformerna haft positiva effekter har de också gett upphov till en del negativa konsekvenser som rimligtvis hade kunnat förutses om grundliga samhällsekonomiska konsekvensanalyser genomförts innan reformbesluten fattades. Internationellt sett jobbar OECD för att öka användningen av konsekvensanalyser för att säkerställa att reformers effekter för berörda blir identifierade och sammanvägda, men Sverige halkar efter på området. I denna ESO-rapport ger Sara Forsstedt exempel på svenska konsekvensanalysers bristande kvalitet och vad detta inneburit. Slutsatsen är att de analyser som görs kommer för sent och är alltför inriktade på konsekvenser för näringslivet. Rekommendationen är att göra förutsättningslösa samhällsekonomiska konsekvensanalyser i ett tidigt skede med brett fokus på konsekvenser för stat, medborgare och näringsliv.

Sara Forsstedt är ekonomie doktor i nationalekonomi. Hon har arbetat med samhällsekonomi och konsekvensanalyser på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Transportstyrelsen och, för närvarande, på Trafikverket. Sara deltar i ett nätverk vid OECD som verkar för ökad användning av samhällsekonomiska konsekvensanalyser.

Varför har du skrivit rapporten?

Vad är det viktigaste resultatet?

Vad behöver förändras?

Läs sammanfattning och English Summary.
Pressmeddelande.
Beställ rapporten från Elanders webbplats (extern länk).

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Aktuellt om rapporten

Fler aktuella händelser

Mediarapportering kring rapporten

Dagens samhälle Ogenomtänkta reformer riskerar barns hälsa
Kvartal Valfrihetsrevolutionen del 2: Årtionden av liberala reformer är huvudsakligen misslyckade
Kvartal Det finns inget nytt politiskt landskap
Näringslivets regelnämnd NNR kommenterar Tillväxtverkets mätning om företagens regelkostnader: ”Regelförbättringsarbetet har misslyckats”
Lantbrukarnas Riksförbund Ökad regelbörda ett hot mot företagandet
Di Upprop: Den ökade regelbördan är ett hot mot företagen
Transportföretagen ”Ett skräckexempel på helt fel åtgärder”
NNR Konsekvensanalyser – ansvarstagande för effektivare regler
Näringslivets regelnämnd Pressmeddelande: Fortsatt låg kvalitet på regeringens beslutsunderlag i Regelrådets granskning
Tidningsstyre Trängselskatt bättre än miljözoner
Kristinehamnsposten Tänk till en extra gång
Dagens Samhälle Drömmen om en politisk haverikommission
Vestmanlands läns tidning En budget för unga och äldre
Wermlands tidningen Tänk till en extra gång
Expressen Politikerna struntade i konsekvenserna – igen
Expressen Politikerna struntade i konsekvenserna – igen
Dagens arena Ideologiskt blinda ser inte problemen
Expressen Sverige behöver en grå och petig regering
Näringslivets regelnämnd Pressmeddelande: ESO-rapport visar på stora kvalitetsbrister i regeringens och riksdagens beslutsunderlag
SvD ”Undermålig analys inför viktiga reformer”
Dagens Samhälle Sverige reformerar utan konsekvenstänkande
Fokus Arbetet inför nationella och europeiska reformer håller för låg kvalitet