Etnisk segregation på bostadsmarknaden

Bostad och arbete är centrala delar av en väl fungerande integrationspolitik. Eftersom etnisk bostadssegregation samvarierar med etableringen på arbetsmarknaden behövs åtgärder både på bostads- och arbetsmarknaden.

I rapporten Boende med konsekvens – en ESO-rapport om bostadssegregation och arbetsmarknad studerar forskarna Lina Aldén och Mats Hammarstedt den svenska bostadssegregationens utveckling och betydelse. Frågor som diskuteras är bland annat

  • Ökar boendesegregationen?
  • Hur påverkar etnisk bostadssegregation möjligheterna att få arbete?
  • Förklarar demografiska och socioekonomiska faktorer boendesegregationen?

På seminariet presenteras rapporten. Därefter följer en diskussion om hur förändringar på bostads- och arbetsmarknaderna kan underlätta integrationen av utrikes födda.

På seminariet medverkar bland annat:

Lina Aldén, Docent, Linnéuniversitetet
Mats Hammarstedt, Professor, Linnéuniversitetet
Jan Edling, Analytiker, Flexicurity
Elisabeth Lilja, Docent, Stockholms universitet
Micael Nilsson, Expert, Boverket
Elisabeth Svantesson, Riksdagsledamot (M)
Conny Wahlström, Statssekreterare (MP)

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad.

Inbjudan.
Författarnas bilder.

Rapport