Den långsiktiga finansieringen

På seminariet presenteras rapporten Den långsiktiga finansieringen – välfärdspolitikens klimatfråga?, av Per Borg.

Seminariet leds av Lars Heikensten. ESO:s ordförande.

Övriga medverkande:

Irene Wennemo, Arbetslivschef, LO
Maria Rankka, vd, Timbro
Bo Könberg, Landshövding, Södermanlands län

Per Borgs bilder.
Bo Könbergs bilder.
Lars Heikenstens bilder: Presentation av ESO.
Seminarieinbjudan.

Rapport