2009:1 Den långsiktiga finansieringen – välfärdspolitikens klimatfråga?

I rapporten granskas framtiden för den offentliga välfärdsstaten. Behöver både politiken och skatteuttaget förändras för att påverka kvalitet och kvantitet i den offentliga vården, skolan och omsorgen? Vilka spänningar mellan medborgarnas efterfrågan och det offentliga utbudet uppstår om utbudet blir allt för begränsat?

Rapporten är författad av fil.dr. Per Borg.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

uppgang.com Hälsa ingen partipolitisk förhandlingsbricka
Expressen Välfärdsföretag är inte närande
Expressen Välfärdsföretag är inte närande