Hotas demokratin av självcensur?

Sedan antagandet av tryckfrihetsförordningen 1766 har Sverige i huvudsak varit fritt från lagstadgad censur. Men ett levande demokratiskt samtal förutsätter mer än bara frånvaron av regelrätt åsiktskontroll. I en ny rapport till ESO studerar Sten Widmalm, Thomas Persson och André Casselbrant i vilken grad svenskar upplever att de behöver lägga band på sina åsiktsyttringar av rädsla för att väcka anstöt. Hur vanligt är fenomenet och i vilken grad är det koncentrerat till vissa grupper, sociala miljöer och politiska frågor?

Vid seminariet presenteras rapporten, följt av kommentarer och en paneldiskussion. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:
• Är självcensur ett hot mot det demokratiska samtalet?
• Riskerar ökade hot och hat leda till tystare forskare och journalister?
• Hur påverkas det politiska landskapet om samhällsdebatten inskränks?

Medverkar vid seminariet gör:

André Casselbrant, rapportförfattare
David Brax, senior utredare, Göteborgs universitet
Johan Martinsson, opinionschef på Demoskop och docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet
Sten Widmalm, rapportförfattare
Thomas Persson, rapportförfattare
Ulrika Hyllert, ordförande, Journalistförbundet

Ingrid Petersson, tidigare ledamot i ESO:s styrelse, modererar seminariet.

Läs en sammanfattning från seminariet här.

Läs hela inbjudan här: Seminarieinbjudan med program.
Författarnas bilder.
Ulrika Hyllerts bilder.

Rapport