2024:1 Talande tystnad? En ESO-rapport om självcensur i Sverige

I diskussioner om det politiska debattklimatet är ”åsiktskorridoren” en populär metafor för att beskriva gränser för det som är allmänt accepterat. Oavsett om denna korridor betraktas som bred eller smal är det intressant att veta hur människor förhåller sig till gränser – och i vilken utsträckning de upplever att de kan uttrycka sig fritt. Ett levande demokratiskt samtal kräver inte bara tryck- och yttrandefrihet utan också att medborgare väljer att praktisera dessa friheter.

I den här rapporten till ESO studerar Sten Widmalm, Thomas Persson och André Casselbrant fenomenet självcensur, dess betydelse och omfattning i Sverige. Genom att fråga respondenter huruvida de anser sig hindrade att öppet uttrycka sina åsikter av rädsla för att väcka anstöt utvinner författarna en bild av självcensuren. Vem censurerar sina åsikter? I vilka politiska ämnen? I vilka sociala miljöer?

Rapporten finner att självcensur är vanligt förekommande. Över hälften av de svarande anser att de inte kan uttrycka sig öppet på grund av rädsla för att väcka anstöt. Rapporten finner också att självcensur är ett politiskt betingat fenomen där högerväljare i högre utsträckning än vänsterväljare uppger att de censurerar sig. Självcensur varierar också med sammanhang, där minst självcensur äger rum i nära sociala kretsar och mest i interaktioner på sociala medier. Den här rapporten utgör även del fyra i författarnas egen skriftserie med utgångspunkt i forskningsprojektet ”Det öppna samhället”.

Sten Widmalm är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Hans forskning berör bland annat demokrati och konflikter i jämförande perspektiv.

Thomas Persson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Han forskar om europeisk integration, demokrati, parlamentarism och politiskt deltagande i EU.

André Casselbrant är forskningsassistent vid Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Han har en politices kandidatexamen från Uppsala universitet.

Varför behövs den här rapporten?

Vad hoppas ni rapporten leder till?

Vilka är det viktigaste slutsatserna?

Läs den elektronisk bilagan.
Läs sammanfattning eller English Summary.
Läs pressmeddelande.
Beställ tryckt exemplar av ESO-rapport 2024:1 (Elanders webbplats).

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Aktuellt om rapporten

Fler aktuella händelser

Mediarapportering kring rapporten

Dagens Nyheter Kristina Lindquist: Vi ska kalla varandra för fula idioter – för demokratins skull
Göteborgsposten Johan Gärdebo: Det våras för den odemokratiska liberalismen
Fokus Sten Widmalm: ”Självcensur är ett problem, även för DN”
Journalisten Är konsekvensneutraliteten verkligen absolut?
Dagens Nyheter ”Självcensur” kan vara helt vanlig social kompetens
Göteborgs-Posten En frisk demokrati behöver ett öppet debattklimat
Bulletin Rapport: Över 50 procent av svenskarna självcensurerar
Dagens Nyheter Åsa Wikforss: Nu är det dags att sluta prata om ”åsiktskorridor”
Fokus Självcensuren skapas när politik blir till religion
Ystads Allehanda Självcensur gör oss dummare
Svenska Dagbladet Bevara oss för ursäktande studenter
Fokus Forskare: förekomsten av självcensur i Sverige är hög
Svenska Dagbladet Varför är självcensuren ett problem för det öppna samhället? Vad går att göra åt den?
Dagen Svenskar censurerar sig om invandring och religion
Skaraborgs Allehanda Även det obekväma måste få sägas
Norrbottens Kuriren I en demokrati behöver även obekvämt få sägas
Tv4 Ny studie: Självcensur ökar bland svenskarna
Kvartal Så fungerar den svenska självcensuren