Jobb och produktivitet i den digitala ekonomin

Sverige är enligt flera internationella mätningar en framstående it-nation. Men tidigare framgång är ingen garanti för fortsatt framgång. Hur ska Sverige kunna behålla sin position och konkurrenskraft i en alltmer robotiserad plattformsekonomi?

I en ny rapport till ESO, Digitaliseringens dynamik, analyserar forskarna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson den digitaliseringsdrivna strukturomvandlingens effekter på jobb och produktivitet i det svenska näringslivet perioden 1996–2013. Frågor som diskuteras är bland annat:

• På vilka sätt har digitaliseringen påverkat sysselsättning och produktivitet hittills?
• Vilken typ av jobb har störst respektive minst risk att försvinna till följd av automatisering?
• Hur kan Sverige behålla en tätplacering i den nya digitala ekonomin?

Vid seminariet presenteras rapporten. Därefter följer en diskussion om digitaliseringens effekter på ekonomi, sysselsättning och produktivitet.

På seminariet medverkar:

Thomas Carlén, LO-ekonom
Jonas Frycklund T.f. chefekonom, Svenskt näringsliv
Fredrik Heyman Docent, Institutet för Näringslivsforskning
Pehr-Johan Norbäck Docent, Institutet för Näringslivsforskning
Lars Persson Professor, Institutet för Näringslivsforskning
Jesper Roine Docent, Handelshögskolan

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad.

Rapport