Balansen mellan Riksbanken och Finansen

På relativt kort tid har det ekonomiska läget i Sverige förändrats dramatiskt. Inflationen stiger och den säkerhetspolitiska situationen i omvärlden medför ökad ekonomisk osäkerhet och en förväntad konjunkturnedgång. Detta innebär nya utmaningar för stabiliseringspolitiken, där den låga räntan tills nyligen begränsade utrymmet för traditionell penningpolitik. Frågan är vilken roll finans- respektive penningpolitiken bör spela för att stabilisera konjunkturen i olika ekonomiska lägen.

I en ny rapport till ESO, Samspel för stabilitet, visar Lars Calmfors, John Hassler och Anna Seim hur samspelet mellan finans- och penningpolitik sett ut i perioder med olika konjunkturlägen och diskuterar vilken balans som kan vara lämplig framöver. Författarna analyserar också om det finns institutionella hinder för att åstadkomma ett effektivt samspel och ger förslag på hur de stabiliseringspolitiska riktlinjerna kan utformas.

Vid seminariet presenterar författarna sin rapport och sedan följer kommentarer och diskussion. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:

  • Vilka möjligheter och risker innebär det att öka finanspolitikens roll i stabiliseringspolitiken?
  • Bör inflationsmålet ändras och i så fall när?
  • Vilket ansvar har politikerna för att skapa en långsiktig ekonomisk politik och en sammanhållen budgetprocess?

Vid seminariet medverkar:

Lars Calmfors, rapportförfattare
Mats Dillén, tidigare gd Konjunkturinstitutet och ordf. i Riksbankskommittén
John Hassler, rapportförfattare
Lars Heikensten, ordförande i Finanspolitiska rådet
Anna Seim, rapportförfattare
Lars E.O. Svensson,  affilierad professor vid Handelshögskolan i Stockholm

Seminariet leds av Karolina Ekholm, ordförande i ESO:s styrelse.

Läs hela seminarieinbjudan här:
Seminarieinbjudan 220919

Se seminariet i efterhand här:

Författarnas bilder.
Mats Dillens bilder.
Lars Heikenstens bilder.
Lars EO Svenssons bilder.

Nu kan du lyssna på webbinariet här (extern ljudfil).

Rapport