2022:3 Samspel för stabilitet – en ESO-rapport om rollfördelningen mellan finans- och penningpolitik

De senaste årens ekonomiska situation, med flera makroekonomiska chocker och ett lågt ränteläge, har ändrat den gängse bilden av hur stabiliseringspolitiken bör föras. När räntan inte går att sänka mer förlorar penningpolitiken sin kraft och det ställs ökade krav på finanspolitiska insatser för att stabilisera konjunkturen. Under våren och sommaren 2022 har läget i ekonomin förändrats snabbt. Stigande inflation och ökande räntor väcker fler frågor om hur stabiliseringspolitiken ska utformas – och av vem. Eftersom den allmänna efterfrågan i ekonomin påverkas både av finans- och penningpolitiken är samspelet mellan dem centralt för en effektiv stabiliseringspolitik. Det är också något som gäller oavsett ekonomisk situation.

I den här rapporten till ESO analyseras rollfördelningen mellan finans- och penningpolitiken i Sverige. Rapporten innehåller en sammanfattning av kunskapsläget och ger både en teoretisk och empirisk genomgång av finans- och penningpolitikens effekter. Författarna diskuterar även lämplig rollfördelning mellan finans- och penningpolitik under nya ekonomiska förhållanden och efterlyser i det avseendet tydliga riktlinjer för finanspolitikens roll för att stabilisera konjunkturen.

Lars Calmfors är professor emeritus i internationell ekonomi vid IIES, Stockholms universitet, och seniorforskare vid Institutet för Näringslivsforskning. Han var ordförande i Finanspolitiska rådet 2007–11 och i Arbetsmarknadsekonomiska rådet 2015–18. Hans forskningsområden är makro- och arbetsmarknadsekonomi.

John Hassler doktorerade 1994 vid MIT och är professor i nationalekonomi vid IIES, Stockholms universitet. Han var ordförande i Finanspolitiska rådet 2013–16. Han forskar i makroekonomi, under det senaste decenniet med särskilt fokus på klimatekonomi och klimatpolitik.

Anna Seim är docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Hon är ledamot i Riksgäldens vetenskapliga råd sedan 2014 och i Finanspolitiska rådet sedan halvårsskiftet 2022. Hon forskar om frågor inom makroekonomi och politisk ekonomi, med fokus på bland lönebildning och växelkurser under olika penningpolitiska regimer.

Varför har ni skrivit rapporten?

Vilka är de viktigaste förslagen?

Vad i politiken behöver förändras?

Hur tror ni att era förslag kommer tas emot?

Läs sammanfattning, sammanfattning med ordförklaringar och ordförklaringar.
Läs English summary.
Pressmeddelande.
Beställ tryckt exemplar av ESO-rapport 2022:3 (Elanders webbplats).

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Dagens industri Det har funnits en rädsla för att ha ett utbyte
Svenska dagbladet Går emot kritikstormen: Finns faror med att elda på
Arbetet Martin Klepke: Inflation och ansvarsfulla krav kan ge mer rättvisa löner
Aktuellt i politiken Anne-Marie Lindgren: Högerns ekonomiska politik är bekymrande
DN Om politikerna fortsätter att elda på tvingar de Riksbanken till fler räntehöjningar
Arbetsvärlden Tunga ekonomerna Calmfors, Seim och Hassler hyllar a-kassan i kristider
Sekotidningen Därför varnar Lars Calmfors för att kräva för höga löner
Institutet för Näringslivsforskning Ny ESO-rapport: Balansen mellan Riksbanken och finansen
Institutet för Näringslivsforskning Ny ESO-rapport: Balansen mellan Riksbanken och Finansen
Sydsvenskan Räntan stiger. Se upp, det kommer mera!
TV4 Ekonomernas larm inför räntebeskedet: Löftet om krisstöd kan sabba
Institutet för Näringslivsforskning Ekonomens larm inför räntebeskedet: ”Hoppas politikerna sansar sig”