En ljusnande framtid?

De senaste tio åren har präglats av den internationella lågkonjunktur som följde efter finanskrisen. Eurokrisen och medföljande statsskuldsproblematik har också tyngt utvecklingen. I takt med att den globala konjunkturen går allt bättre verkar det nu som att perioden av krishantering och stora ekonomisk-politiska insatser är förbi och det går att blicka framåt.

Vilka utmaningar står den svenska ekonomin inför? Internationella ekonomiska bedömare (OECD, IMF och EU-kommissionen) har till exempel pekat på att Sverige behöver en mer inkluderande tillväxt, att det finns risker med att inflationen ligger under målet och att dagens höga skuldsättning hos hushållen medför stora risker. Hur ser våra ekonomisk-politiska beslutsfattare och analytiker på framtiden?

Vid seminariet ger flera centrala aktörer inom det ekonomisk-politiska området sin syn på möjligheter och utmaningar för utvecklingen framöver. Hur kan finanspolitiken och penningpolitiken samverka bättre? Hur kan den ekonomiska politiken utformas för att förbättra förutsättningarna för en stark tillväxt, hög sysselsättning och finansiell stabilitet?

Medverkar vid seminariet gör:

Anna Breman, chefekonom, Swedbank
Karolina Ekholm, statssekreterare (S), finansdepartementet
John Hassler, professor, Stockholms universitet
Stefan Ingves, riksbankschef
Elisabeth Svantesson, vice ordförande (M), finansutskottet
Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen

Seminariet leds av riksgäldsdirektör Hans Lindblad, tillika ESO:s ordförande.

En sammanfattning av seminariet hittar du här.


Hans Lindblads bilder.
Stefan Ingves bilder.
Erik Thedeens bilder.
Anna Bremans bilder.
John Hasslers bilder.
Karolina Ekholms bilder.
Elisabeth Svantessons bilder.

Sagt om seminariet:
EFTERLYSER STRUKTURREFORMER FÖR NÅ EK MÅL – LINDBLAD
Ingves: Bostadsproblemen kan bara lösas genom kompromisser
Förväxla inte statens finanser med en plånbok