Tidiga insatser för barn

På seminariet presenteras rapporten En god start – en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan, av Camilo von Greiff, Anna Sjögren och Ing-Marie Wieselgren.

Seminariet leds av Lars Heikensten, ESO:s ordförande.

Övriga medverkande:

Gunilla Bohlin, Professor i psykologi, Uppsala universitet
Rosanna Dinamarca, Ledamot Utbildningsutskottet (v)
Gunilla Hammar-Säfström, Lärare, medverkande i ”klass 9A”, SVT
Ann-Charlotte Smedler, Professor i psykologi, Stockholms universitet


Se seminariet i efterhand.

Gunilla Bohlins bilder.
Anna Sjögrens bilder.
Ann-Charlotte Smedlers bilder.
Seminarieinbjudan

Rapport