Från Anslagstavlan till egna poddar

Att statliga myndigheter ska sprida allmännyttig samhällsinformation är självklart, men ska myndigheter vara aktiva på facebook, twitter och instagram? Och hur mycket ska myndigheter ägna sig åt kommunikation med hänsyn till myndigheternas uppdrag, god förvaltning och den statliga värdegrunden?

I en rapport till ESO, Ingen reklam tack – en ESO-rapport om myndigheternas kommunikation, problematiserar Charlotta Eriksson och Anders Ivarsson Westerberg statliga myndigheters kommunikationsarbete. De beskriver utvecklingen med ett ökande antal kommunikatörer och undersöker om myndigheternas uppdrag har förändrats, något som skulle kunna motivera större kommunikationsavdelningar. Tre fallstudier ger stöd för att myndigheterna kommunicerar allt mer, men det är oklart vad myndigheterna uppnår med sin kommunikation.

Vid webbinariet presenterar författarna sin rapport och sedan följer kommentarer och diskussion. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:

  • Vad och varför kommunicerar myndigheter?
  • Hur mäter myndigheterna effekterna av sin kommunikation?
  • Poddar och sociala medier – ska myndigheterna finnas överallt?

Vid webbinariet medverkar bland annat:

Charlotta Eriksson,  rapportförfattare
Mats Heide, professor i strategisk kommunikation, Lunds universitet
Anders Ivarsson Westerberg, rapportförfattare
Berit Oscarsson, kommunikationschef, Naturvårdsverket
Annelie Roswall Ljunggren, gd, Statskontoret

Karolina Ekholm, ordförande i ESO:s styrelse, inleder. Peter Thoursie, ledamot i ESO:s styrelse, modererar webbinariet.

Läs hela inbjudan med program.

Se seminariet i efterhand här:


Författarnas bilder.

Nu kan du lyssna på webbinariet här (extern ljudfil).

Rapport