2021:3 Ingen reklam tack – en ESO-rapport om myndigheternas kommunikation

Under perioden 2006-19 ökade andelen kommunikatörer i statliga myndigheter betydligt mer än det totala antalet anställda i myndigheterna. Att informera och kommunicera är en naturlig del av många myndigheters ordinarie verksamhet – men frågan är hur mycket kommunikation som är lämplig utifrån myndigheternas uppdrag, god förvaltning och den statliga värdegrunden. Och finns det gränser för vad myndigheterna kan eller bör kommunicera om? Opinionsbildande information kan ibland vara förvillande lik saklig och opartisk kommunikation. Är det lämpligt att myndigheterna marknadsför sig, bygger varumärken och är aktiva i sociala medier?

I den här rapporten till ESO problematiserar Charlotta Eriksson och Anders Ivarsson Westerberg myndigheternas kommunikationsarbete. Författarna undersöker omfattningen av myndigheternas kommunikation, dock utan att granska innehållet i den närmare, och ger teoretiska förklaringar till att myndigheternas kommunikation ökat över tid. Förklaringarna stödjs av fallstudier av Barnombudsmannen, Polisen och Södertörns högskola. För att få största möjliga nytta av resurserna som läggs på kommunikation rekommenderar författarna bland annat att myndigheterna gör rimlighetsbedömningar av sambanden mellan kommunikationsaktiviteterna och utfallen. Myndigheternas kommunikationsinsatser bör dessutom utvärderas externt.

Charlotta Eriksson är verksam vid Finansdepartementet och har omkring 20 års erfarenhet av utredningsarbete och verksamhetsutveckling, bland annat med fokus på styrning och effektivisering av statlig förvaltning.

Anders Ivarsson Westerberg är professor i Offentlig förvaltning vid Södertörns högskola. Hans forskning handlar om offentliga organisationer, organisationsförändring och reformer i offentlig sektor.

Läs sammanfattning och English summary.
Pressmeddelande.
Beställ tryck exemplar av ESO-rapport 2021:3 (Elanders webbplats).

Varför har ni skrivit rapporten?

Vilka är det viktigaste resultaten?

Vad i politiken behöver förändras?

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

MagasinK Debatt: ”Skippa honnörsorden om kommunikation”
Expressen Hur kan vi inte ha koll på alla våra myndigheter?
Bulletin Regeringen upptäckte 25 fler myndigheter
Barometern Ja till kommunikation, nej till kommunal reklam
Östgöta Correspondenten Sakine Madon: Vi får pr och kommunikatörer för pengarna
Uppsala nya tidning Hur vågar vi kritisera hjältarna – kommunikatörerna?
Resumé Antalet kommunikatörer på myndigheter utreds – men siffran har inte ökat på fem år
Magasin K Andelen statliga kommunikatörer har inte ökat på fem år
Svenska Dagbladet Därför vill vi slå ihop myndigheter
Dagens medicin Så många kommunikatörer har vårdens myndigheter
Göteborgs-Posten Poddande är inte en statlig kärnuppgift
SvD Gör upp med propagandastaten
Expressen.se Det är politikerna som matar monstret
Norra skåne Anders Gustafsson: I nästa liv ska jag återfödas som en statlig myndighet
Norra skåne Rektorer ska inte behöva välja mellan skolmat och skolböcker
Uppsala Nya Tidning Det är lätt att vara generös med andras pengar
Norra Skåne Beredskapsskatten är en bluff
Vestmanlands Läns Tidning Skattemedel slösas på onödiga projekt
Svenska Dagbladet Akademiker är vår nya missnöjda herreklass
Göteborgs-Posten När kommunikatörerna tog över
Dagens Nyheter Sluta belöna politiker som delar ut fickpengar
Blekinge Läns Tidning Låt sopkvasten gå i Byråkratsverige
Dagens Nyheter ”Sverige har för många och för dyra myndigheter”
Altinget Myndigheter ska inte överproducera kommunikation
Stockholms universitet Lyckad AES Forskardag 2022
Wermlands tidningen Myndigheter är inte varumärken
Östgöta Correspondenten Därför måste vi stoppa myndigheternas reklamkampanjer
Helagotland Stoppa myndigheternas reklamkampanjer
Skaraborgs Allehanda Myndigheter är inte varumärken
Skattebetalarna Myndigheter får inte bli ett självändamål
Skattebetalarna Myndigheternas kommunikation behöver följas upp bättre
Bulletin Miljardrullning till kommunikatörer – men slutenheten blir bara större
Länstidningen Södertälje Svällande kommunikationsinsatser med oklar nytta
Flamman Polisen om ökade antalet kommunikatörer: ”Vi ska inte sälja något, men vi vill berätta om vår verksamhet”
Vestmanlands Läns Tidning Inte en kommunikatör till på kommunen
Flamman Myndigheter lägger allt mer pengar på reklam – trots att det inte ingår i uppdraget
Motala & Vadstena Tidning Svällande kommunikationsinsatser med oklar nytta
Sveriges Kommunikatörer ”Omvärlden måste få en tydligare bild av vad som är kommunikatörernas uppdrag och bidrag”
Bohusläningen Svällande kommunikationsinsatser med oklar nytta
Hallands Nyheter Svällande kommunikation med oklar nytta
Linköpings universitet Hur hanterar polisen journalister?
Hallandsposten Kommunal och statlig kommunikation med oklar nytta
SVT Från Anslagstavlan till poddar
Dagens Arena Oklar effekt när myndigheter satsar på kommunikation
Barometern Öppenhet viktigare än kommunikation
Dagens Opinion RAPPORT: 3 600 jobbar med kommunikation på myndigheterna
Resumé 3 600 jobbar med kommunikation på myndigheterna: ”Överkommunikation är inte bra”