Ändra ägarskatterna för att öka företagandet

Utformningen av dagens ägarbeskattning förutsätter att skatterna har begränsade effekter på företagande och investeringar. I senare tids forskning anses skatterna ha större betydelse. I rapporten diskuteras om en ändrad ägarbeskattning kan stärka incitamenten att driva och utveckla företag. Författarnas huvudsakliga slutsats är att ägarbeskattningen bör reformeras. I rapporten föreslås tre konkreta åtgärder som kan mildra några av de problem som uppmärksammas:

  • Förbättra möjligheterna att belöna entreprenörer och nyckelpersoner med optionsprogram.
  • Utjämna skillnaderna i skatt på investeringar av aktiva respektive passiva ägare.
  • Utjämna skillnaderna i finansieringskostnader mellan eget och lånat kapital så att inte finansiering med eget kapital missgynnas.

För frågor om rapporten kontakta Magnus Henrekson 070-222 97 00 eller Tino Sanandaji 072-323 06 94.

Rapporten kan beställas från Fritzes kundtjänst, e-post: order.fritzes@nj.se eller via Fritzes hemsidan.

Läs hela pressmeddelandet.