Använd ökade försvarsanslag på rätt sätt

I den kommande materielförsörjningsstrategin måste prioriteringsordningen för Försvarsmaktens anskaffning av militär materiel ändras. Även planeringshorisonten måste bli längre. Det menar Per Olsson i den nya rapporten till ESO, ”Pang för pengarna”, som publiceras i dag.

– Det finns visserligen exempel där nuvarande prioriteringsordning, som förordar vidmakthållande och anskaffning av befintlig materiel, varit kostnadseffektiv. Men det finns ingen automatisk effektivitet i dessa lösningar, säger Per Olsson.

I den nya rapporten till ESO undersöker författaren de strukturella utmaningar som Sveriges militära materielförsörjning står inför. En är att kostnaderna för försvarsmateriel är höga och för vissa system har kostnaderna fördubblats vart tionde år. En annan är att omsättningstakten för vissa materielsystem är hög.

– Orsaken stavas industripolitik. Kommande materielförsörjningsstrategi måste ta hänsyn till de kostnader som är förknippade med den inhemska försvarsindustrin, menar Per Olsson.

I rapporten diskuterar Olsson olika sätt att hantera kostnadsökningarna inom materielområdet. Ett annat problem är bristen på långsiktighet i styrningen av materielförsörjningen. För närvarande finns ingen styrning av försvaret på politisk nivå efter kommande inriktningsperiod.

– Försvarsmakten presenterar visserligen en vision för 2035 i sin Perspektivstudie, men eftersom den präglas av ekonomisk överoptimism krävs en redogörelse för vilka prioriteringar som gäller för mer realistiska anslagsnivåer, säger Per Olsson.

För frågor om rapporten kontakta Per Olsson, tel. 070-968 65 07. För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Lena Unemo, tel. 08–405 82 80, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se