Åtgärder behövs för att minska löneklyftan mellan män och kvinnor

Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner, det så kallade könslönegapet, minskar men fortfarande kvarstår en oförklarad skillnad på cirka 4 procentenheter.
– Jag tror att föräldraförsäkringen måste kortas och delas lika mellan föräldrarna för att gapet ska minska betydligt, säger Anne Boschini, författare till rapporten.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder med högt kvinnligt arbetskraftsdeltagande. Sedan decennier utbildar sig kvinnor mer än män. Ändå tjänar kvinnor mindre än män – även efter hänsyn tagits till individuella val som till exempel utbildning, yrke och arbetstid.

Gapet mellan mäns och kvinnors löner uppstår tidigt och syns redan innan arbetstagarna har fyllt 30 år, vilket kan bero på att kvinnor får lägre ingångslöner än män. Könslönegapet ökar dessutom med genomsnittslönen i yrket. Det innebär t.ex. att skillnaden är större i chefsyrken än i andra yrken.

I den nya rapporten till ESO, Olika kön, olika lön – en ESO-rapport om diskriminering på arbetsmarknaden, som publiceras i dag studerar docent Anne Boschini möjliga orsaker till könslönegapet och diskuterar vad som kan göras åt det. Hennes slutsatser är att fasta inträdeslöner bör införas för nyutexaminerade och att föräldraförsäkringen måste reformeras.

– Det finns ett glastak för kvinnor på den svenska arbetsmarknaden. Det är svårt att inte tro att förlegade stereotyper om att män passar bäst som chef ligger bakom detta, menar Anne Boschini.

För frågor om rapporten kontakta Anne Boschini, tel. 073–420 66 21.

För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Lena Unemo, tel.
08–405 82 80, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.