Bättre skola och omsorg genom kommunala jämförelser

En ny rapport till ESO visar att det finns omfattande skillnader i kommunal effektivitet i grund- och gymnasieskolan samt i äldreomsorgen. Om alla kommuner var lika effektiva som den effektivaste skulle avsevärda resurser kunna sparas årligen i de kommunala verksamheterna. Men det är viktigt att ta hänsyn till kommunernas olika förutsättningar, annars pekas fel kommuner ut som ineffektiva.

Sveriges kommuner har olika förutsättningar för att tillhandahålla skola, vård och omsorg till sina medborgare. Därför är det inte konstigt att kommuner har olika kostnader för att leverera en och samma välfärdstjänst. Till exempel är äldreomsorg i glesbygd ofta dyrare än i stor-städer. Men olika förutsättningar kan inte förklara hela skillnaden i kommuners effektivitet. Det visar en ny rapport till Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) där effektiviteten i grund- och gymnasieskola samt äldreomsorg jämförs mellan kommuner. Det tyder på att stora belopp årligen skulle kunna sparas om kommunerna bedrev verksamheterna mer effektivt.

– Effektiviseringar är helt klart möjliga och vi visar hur kommuner kan jämföra sig med varandra för att på så sätt få en bild av hur man ligger till kostnadsmässigt, säger Anders Norrlid, en av författarna.

Rapporten Mer än tur i struktur – en ESO-rapport om kommunal effektivitet publiceras i dag.

För frågor om rapporten kontakta Magnus Arnek, 076-176 52 63, Tore Melin, 070-485 29 38 eller Anders Norrlid, 070-670 21 66.

För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Lena Unemo, tel. 08 405 82 80, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras.