Beskattning i en digital och global ekonomi – en svår nöt att knäcka

Gemensamma internationella regler för beskattning av digitala tjänster diskuterades vid ett seminarium som arrangerades av Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) och Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) i dag. Slutsatsen var att förändring behövs men att frågan är långt ifrån en lösning.

ESO och Sieps samlade vid seminariet internationella aktörer och svenska forskare för att samtala om skattesuveränitet i en globaliserad och digitaliserad ekonomi.

Anna Seim som modererade samtalet inledde med att understryka frågans aktualitet:

– I januari skrev New York Times att skatter på tech företagen är världens hetaste ekonomiska fråga just nu.

I seminariet deltog Pascal Saint-Amans från OECD och Clare Southworth från EU-kommissionen som presenterade sina respektive organisationers arbeten på området. Både OECD och EU menar att ett globalt koordinerat skattesystem är att föredra framför unilaterala lösningar som t.ex. den skatt på digitala tjänster som Frankrike införde sommaren 2019. Michael P. Devereux från Oxfords universitet samtalade tillsammans med svenska forskarna Karolina Ekholm, Harry Flam, Åsa Hansson och Daniel Tarschys om skattesuveränitet och långsiktiga konsekvenser av ett förändrat skattesystem.

– Effekter på forskning, investeringar och företagslokalisering är mycket viktiga för ett litet exportberoende land som Sverige. Konsekvensanalyser måste göras innan förändringar införs, menade Åsa Hansson.

Flera av de medverkande poängterade att skattesystem måste vara robusta, legitima och tillförlitliga. Samtidigt konstaterades att status quo inte är ett alternativ och att förändringar kommer krävas i takt med att enskilda länder inför skatter på digitala tjänster.

Seminariet går att ta del av i efterhand på expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.

För frågor och mer information om ESO:s verksamhet kontakta kanslichef Lena Unemo, tel. 08–405 82 80.