Dags att ta betalt för Sveriges mineraltillgångar

Villkoren för gruvbrytning i Sverige är gynnsamma. De skatter och avgifter som tas ut är väsentligt lägre än i andra jämförbara länder. Samtidigt stiger den internationella efterfrågan på mineraler, nya svenska fyndigheter exploateras, antalet prospekterande företag ökar och många ser mycket positivt på utvecklingen framöver.

I rapporten 2013:9 Utvinning för allmän vinning – en ESO-rapport om svenska mineralinkomster, visar författarna docent Jesper Roine och fil. dr. Daniel Spiro hur staten kan öka sina intäkter utan att nämnvärt försämra förutsättningarna för gruvnäringen.

För frågor om rapporten kontakta Jesper Roine 0734-40 82 46 eller Daniel Spiro +47 47 96 93 37.

Rapporten kan beställas från Fritzes kundtjänst, e-post: order.fritzes@nj.se eller via hemsidan: www.fritzes.se.

Läs hela pressmeddelandet.