Den svenska spelpolitiken motverkar sitt syfte

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) överlämnar i dag rapporten En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden av David Sundén till Finansdepartementet.

Den svenska spelmarknaden är i dag strikt reglerad med exklusiva tillstånd för vissa aktörer. Överskottet från spelverksamheten ska komma allmänheten till godo. Samtidigt ökar spelandet över internet via utländska bolag utom räckhåll för det svenska regelverket.

En konsekvens av utvecklingen är tydligt försämrade möjligheter för svenska myndigheter att främja ett sunt spelande och fördela överskottet till allmänheten.
I rapporten analyseras den svenska spelregleringen och marknadens framtida utveckling. Den centrala slutsatsen är att regleringen måste reformeras.
I rapporten föreslås bl.a. att:

• Nuvarande pris- och spelformsreglering ska avskaffas så att svenska spelbolag kan konkurrera på samma villkor som internationella.
• Ett licenssystem ska införas för internationella spelbolag med skyldigheter att betala skatt, ta spelansvar och följa svenska marknadsföringsregler.

Åtgärderna bedöms väsentligen förbättra förutsättningarna för proaktivt arbete med bl.a. konsumentskydd, spelansvar och marknadsföringsregler. Samtidigt säkerställs de statliga intäkterna och möjligheterna att omfördela överskottet till allmänheten.

För frågor om rapporten kontakta David Sundén 072-323 36 99.

För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Mikael Åsell, tel. 08-405 19 64, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.