Operation digitalisering (2018:6) och Data i egna händer (2018:7)

Seminarium 10 december 2018 | En smartare hälso- och sjukvård?

Data i egna händer (2018:7)
Varför har du skrivit rapporten?

Vad är det viktigaste resultatet?

Vad behöver förändras?

Operation digitalisering (2018:6)
Varför har ni skrivit rapporten?

Vad är det viktigaste resultatet?

Vad behöver förändras?