ESO-seminarium: Bäste herre på täppan?

I samband med att rapporten 2013:2 Bäste herre på räppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar, publiceras bjuder ESO tillsammans med Statskontoret in till seminarium

Bäste herren på täppan?

– Finns det brister i kommunernas markhantering som begränsar bostadsmarknadens effektivitet?

– Vad kan kommunerna göra för att främja konkurrensen bland byggherrarna och förbättra bostadsbyggandet?

Stora delar av den mark som kan användas för bostadsbebyggelse ägs av kommunerna. Hur kommunerna hanterar sina markområden är därför en central bostadspolitisk fråga.

Tid: Tisdagen den 5 februari kl. 12.45 – ca 15.10

Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5

Sista anmälningsdag: 1 februari

Anmälan till charlotte.nommera@regeringskansliet.se

Läs hela seminarieinbjudan och program.