ESO-seminarium om 3:12-reglernas reformering och dess effekt på ökat företagande

I samband med att rapporten: 3:12 corporations in Sweden: The effects of the 2006 tax reform on investments, job creation, and business start-ups, publiceras bjuder ESO in till seminarium.

Skatteregler för mer företagande och fler jobb

När skattereglerna för fåmansbolag, de s.k. 3:12-reglerna, ändrades 2006 var motivet bl.a. att stimulera till företagande och ökad tillväxt. Sedan dess har reglerna ändrats ytterligare för att förbättra förutsättningarna för fåmansbolagen. Några av frågorna som diskuteras i rapporten är:

• Har reformen skapat nya aktiva företag?
• Har investeringsviljan påverkats?
• Hur kan skattereglerna ändras för att minska skatteplaneringen och öka precisionen?

Efter författarnas presentation av rapporten följer en diskussion om 3:12-reglernas betydelse för företagandet och sysselsättningen.

Tid: Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 13:00-15:15

Plats: Rosenbads Konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm

Anmäl till: fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se

Sista anmälningsdag: 21 mars

Läs hela seminarieinbjudan med program.