ESO-seminarium om det svenska pensionssytemet

I samband med att rapporten 2013:7 The Pension System in Sweden, publiceras bjuder ESO in till seminarium.

Det svenska pensionssystemet

  • Vilka var målen med pensionsreformen och hur har systemet fungerat i förhållande till dem?
  • Fattar pensionsspararna ekonomiskt rationella beslut i den utsträckning som systemet förutsätter?
  • Hur fördelas risken mellan förvärvsaktiva och pensionärer?
  • Blir framtidens pensioner stora nog?

Pensionssystemet reformerades i bred politisk enighet under 1990-talet. På senare tid har systemet kommit att diskuteras allt livligare och flera utredningar har föreslagit förändringar, bl.a. av pensionsåldern.

Tid: Torsdagen den 3 oktober 2013 kl. 13.00 — ca 15.15

Plats: Rosenbads Konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm

Anmäl till fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se

Sista anmälningsdag: 1 oktober

Läs hela seminarieinbjudan med program.