ESO-seminarium om grön offentlig upphandling

I samband med att rapporten Offentlig upphandling eller gröna nedköp? En ESO-rapport om miljöpolitiska ambitioner publiceras den 10 december, bjuder ESO in till seminarium.

Grön offentlig upphandling – en effektiv miljöpolitik?

  • Är grön offentlig upphandling ett kostnadseffektivt styrmedel?
  • När är det lämpligt att använda grön offentlig upphandling?
  • Är upphandling av ekologiska livsmedel en ändamålsenlig miljöpolitik?

Värdet av den offentliga sektorns upphandlingar motsvarar ca 600 miljarder kronor per år. Upphandlingarnas grundläggande syfte är att säkerställa en väl fungerande konkurrens. Samtidigt gör inköpens omfattning det lockande att använda dem också för andra politiska ambitioner, t.ex. att nå miljöpolitiska mål.

Tid: Tisdag den 10 december 2013 kl. 13.00 – 15.15

Plats: Rosenbads Konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm

Anmäl till fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se

Sista anmälningsdag: 8 december

Läs hela seminarieinbjudan med program.