ESO-seminarium om infrastruktur på väg

I samband med att rapporterna 2013:4 Transportinfrastrukturens framtida organisering och finansiering och 2013:5 Investeringar in blanco? En ESO-rapport om behovet av infrastruktur, publiceras bjuder ESO in till seminarium.

Infrastruktur på väg

– Hur bra är underlagen för dessa utsagor och beräkningar?

– Hur mycket är det rimligt att satsa på infrastruktur i förhållande till andra angelägna områden?

– Ska all infrastruktur finansieras med offentliga skatter och avgifter eller finns det bättre finansieringsformer?

I dagsläget verkar både politiker och intresseorganisationer ense om att den svenska infrastrukturen är eftersatt och behöver rustas upp. I debatten framförs ofta att Sverige dras med olika former av drifts- och underhållsberg och att en ansenlig infrastrukturskuld måste amorteras.

Tid: Onsdagen den 19 juni 2013 kl. 13.00 — 16.00

Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5

Sista anmälningsdag: 14 juni

Anmälan till fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se

Läs hela seminarieinbjudan med program.