ESO-seminarium om konkurrens i äldreomsorgen

I samband med att rapporten Goda år på ålderns höst? En ESO-rapport om konkurrens i äldreomsorgen, publiceras den 20 februari, bjuder ESO in till seminarium.

Goda år på ålderns höst?

  • Hur fungerar den svenska äldreomsorgsmarknaden?
  • Under vilka förutsättningar kan valfrihet och konkurrens förbättra omsorgen?
  • Vilka krav kan och bör ställas på äldreomsorgens utförare?
  • Vilken betydelse har brukarval för omsorgens kvalitet?

Driftsformerna i den svenska äldreomsorgen har förändrats påtagligt de senaste decennierna. I knappt hälften av landets kommuner finns nu omsorg i privat regi. Förespråkarna för denna utveckling pekar på valfrihet och ökad effektivitet. Kritikerna talar om vanvård och menar att äldreomsorg inte lämpar sig för marknadslösningar.

Tid: Torsdagen den 20 februari 2014 kl. 13:00-15:00

Plats: Rosenbads Konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm

Anmäl till: fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se

Sista anmälningsdag: 18 februari

Läs hela seminarieinbjudan med program.