ESO söker nya författare!

Är du forskare eller har goda kunskaper inom ett område som relaterar till samhällsekonomiska beslut och har intressanta resultat som du vill utveckla och sprida? Då kan ESO vara ett forum för dig!

Baserat på en projektansökan där rapportens bakgrund, syfte, mervärde och metod framgår, fattar styrelsen för ESO beslut om vilka projekt som ska antas. Ansökan ska inkludera en budget, där även t.ex. datainköp kan ingå. En ESO-rapport brukar ta ett år från ax till limpa, men det effektiva arbetet är oftast tre till fyra månader. Läs mer hur du gör för att skriva en projektansökan: Att skriva till ESO

Områden som vi är särskilt intresserade av i år är:
• Kommunernas ekonomi och kommunalskatterna
• Integration
• Försörjningsstöd
• Återfall i brottslighet
• Infrastruktur
• Offentlig upphandling
• Föräldraförsäkringen
• Rättighetslagstiftning i välfärdssamhället
• Omlokalisering av myndigheter
• Det svenska utredningsväsendet
• … men även andra områden kan vara av intresse!