ESO söker praktikanter till hösten 2019

Praktikanter till ESO hösten 2019

Utredningsarbete i Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) har som uppgift att ta fram fördjupade underlag för samhällsekonomiska och finanspolitiska beslut. Genom oberoende studier bidrar ESO till samhällsdebatten och blir en brygga mellan forskning och politik. ESO är en kommitté under Finansdepartementet.
Vi söker 1-2 praktikanter som vill bistå ESO i arbetet med att på vetenskaplig grund formulera och besvara frågor av central samhällsekonomisk betydelse. Detta kan bland annat innebära att läsa och kommentera rapportutkast eller att skriva underlag om samhällsekonomiskt viktiga frågor.

Vi söker dig som går en akademisk utbildning inom nationalekonomi eller annan samhällsvetenskap. Du bör vara inskriven på en utbildning där praktik ingår som obligatorisk eller valbar kurs. Du bör ha stort intresse för olika samhällsekonomiska frågor och ha goda kunskaper i svenska.
Ansökan görs här.