ESO söker utredningssekreterare

En av utredningssekreterarna i ESO-kansliet går vidare till nya arbetsuppgifter och ESO söker därför en
efterträdare med brett samhällsintresse och mycket god stilistisk förmåga.
Läs mer om tjänsten och hur du söker:
https://web103.reachmee.com/ext/I003/584/job?site=19&lang=SE&validator=60988ba3b4a8fb26b1d3dbdf5e1a013e&job_id=4615